O projekcie

„Wdrożenie wyników własnych prac B+R celem wprowadzenia na rynek gamy produktów zapewniających właściwą suplementacje na etapie planowania rodziny, w okresie prenatalnym i po jego zakończeniu.”


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Innowacje w MSP, nr projektu RPMA.03.03.00-14-i604/21

Skip to content